Thursday, 24 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤษภาคม

"ศัตรูนั้น" (ลูกา 10:19)

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤษภาคม

"ศัตรูนั้น" (ลูกา 10:19 THSV2011)

คริสเตียนมีศัตรูมากมาย แต่มีผู้หนึ่งที่ได้รับการเรียกอย่างชัดเจนว่าเป็น "ศัตรูนั้น" เขาเป็นพระของโลกนี้

เขาเป็น "ผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ" เขาปกครองเหนือบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและทำงานในชีวิตพวกเขา เขาเป็นงูเจ้าเล่ห์ซึ่งกำลังพยายามที่จะหลอกลวง เขาเป็นสิงห์คำรามซึ่งกำลังหาหนทางที่จะทำลาย เขาสามารถเข้าสู่จิตใจของเราได้ เขารู้พระคัมภีร์ดีมากและมักจะใช้พระคัมภีร์เพื่อที่จะประยุกต์ใช้อย่างผิดๆ เขาจะใช้บางส่วนของพระคัมภีร์เพื่อทำให้เราเต็มไปด้วยความกลัว ใช้อีกส่วนของพระคัมภีร์เพื่อทำให้เรามองเห็นว่าบาปเป็นสิ่งเล็กน้อย เขาพยายามดึงเราออกห่างจากพระเจ้าเสมอ

เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือซาตานได้ก็เพียงเมื่อเราอาศัยอยู่ในพระเยซูเท่านั้น ความเชื่อรับเอาการงานอันสมบูรณ์แบบของพระคริสต์บนกางเขนเพื่อใช้เป็นโล่ห์ และรับเอาพระคัมภีร์เพื่อใช้เป็นดาบ และดังนี้ความเชื่อจึงเอาชนะบรรดาลูกศรเพลิงของศัตรูทั้งสิ้นได้

ขอให้เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทังสิ้นของพระเจ้า!

"พระเจ้าประทานมงกุฎแก่ผู้ที่มีชัยชนะ
เราจะพิชิตด้วยความเชื่อ แม้จะล้มลงได้
พระผู้ช่วยของเราจะเสริมกำลังใหม่แก่เรา
จงเฝ้ามองไปที่พระเยซู พระองค์จะแบกรับเราไว้ให้ผ่านพ้นไป"
(Horatio R. Palmer, เพลง "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 24

"The enemy." (Luke 10:19)

The Christian has many enemies, but there is one emphatically called "the enemy." He is the god of this world.

He is the "prince of the power of the air"; he rules over and works in all unbelievers. He is a cunning serpent, trying to deceive; a roaring lion, seeking to destroy. He gains access to our hearts. He knows the Bible well, and will often use it, in order to misapply it; he will use one part to fill us with fear; another part to lead us to make light of sin. He is always trying to draw us away from God.

It is only as we abide in Jesus, that we can overcome Satan. Faith lays hold of the perfect work of Christ on the cross as its shield, and the Bible as its sword, and thus overcomes all the fiery darts of the enemy.

Let us put on the whole armour of God!

"To him that overcomes, God gives a crown,
Through faith we shall conquer, though often cast down.
He who is our Saviour, our strength will renew,
Look ever to Jesus, He will carry you through."
(Horatio R. Palmer, hymn "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 23 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤษภาคม

"เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด" (ฟิลิปปี 3:20)

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤษภาคม

"เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด" (ฟิลิปปี 3:20)

ขณะนี้ พระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเราอยู่ที่ด้านขวามือของพระเจ้าพระบิดา พระองค์รอคอยเวลาที่จะพิชิตศัตรูทั้งหมดของพระองค์ พระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเราควรดำรงชีวิตด้วยตั้งตารอคอยการกลับมาของพระองค์

พระองค์จะมาดั่งโจรในยามค่ำคืน พระองค์จะมาด้วยเกียรติสิริของพระองค์พร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ พระองค์จะกลับมาเพื่อครอบครอง ให้รางวัลแก่ประชากรของพระองค์ และลงโทษศัตรูของพระองค์ พระองค์มาเพื่อความหลุดพ้นที่สมบูรณ์ของเรา

ขอให้เรารอคอยพระองค์ในทุกๆ วันด้วยความรักและความปรารถนาที่ร้อนรน การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และการเตรียมตัวด้วยความขยันหมั่นเพียร ขอให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ เพื่อที่เราจะมีความมั่นใจและไม่ต้องอับอายเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์เมื่อพระองค์กลับมา

"เมื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริของข้าฯ เสด็จมา
เพื่อนำผู้ที่พระองค์ไถ่ไว้กลับบ้าน
เมื่อนั้นเราจะร้องบทเพลงบทใหม่
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(
Philip P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 23

"We look for the Saviour." (Philippians 3:20)

Jesus Christ, our Lord and Saviour, is now at the right hand of God, the Father. He waits- His enemies shall yet all be defeated. He will come again; and we should be living in anticipation of His coming.

He will come as a thief in the night. He will come in His glory with all the angels. He will come to reign, to reward His people, and to punish His enemies. He comes for our complete salvation.

Let us look for Him daily with fervent love and desire, with persistent prayer and diligent preparation. Let us abide in Him, so that we may have confidence, and not be ashamed before Him at His coming.

"When He comes, our glorious King,
All His ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing,
Hallelujah! What a Saviour!"
(Philip P. Bliss, hymn "Hallelujah! What a Savior!")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 22 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14)

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14 THSV2011)

พระเยซูได้ให้พระสัญญาอันล้ำค่านี้แก่เราเพื่อกระตุ้นให้เราอธิษฐานและเพื่อปลอบใจเราในทุกสถานการณ์ พระบิดาได้มอบฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู

ดังนั้นขอให้เราเข้าหาพระองค์ในยามที่เราขาดสิ่งจำเป็นเพื่อี่พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้แก่เรา ในยามที่เรากลัวเพื่อที่พระองค์จะทำให้ความกลัวนั้นสงบลง ในยามที่เรามีความบาปเพื่อที่พระองค์จะยกโทษและกำจัดความบาปเหล่านั้น และในยามที่เราเผชิญกับทุกสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ร้อน

พระองค์สัญญาว่าหากเราขอในสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งผลดีต่อชีวิตเรา ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์ และที่จะถวายเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์ พระองค์จะทำสิ่งนั้น

พระเยซูช่างเป็นสหายเลิศของเราอย่างแท้จริง! อย่าบ่นหรือท้อใจเป็นอันขาดเพราพระเยซูเป็นเพื่อนของคุณ! พระองค์จะเป็นเพื่อนของคุณตลอดไป พระองค์จะไม่มีวันหลอกลวงคุณ พระองค์สมควรที่จะได้รับความรักและความไว้วางใจทั้งหมดจากคุณ

"โอพระเยซู ข้าฯ ได้สัญญา
ที่จะรับใช้พระองค์จนถึงสุดปลาย
ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอไป
เจ้านายและสหายของข้าฯ
ข้าฯ จะไม่กลัวการต่อสู้
หากพระองค์อยู่ฝ่ายเดียวกับข้าฯ
ข้าฯ จะไม่ออกไปจากมรรคา
หากพระองค์จะเป็นผู้นำชีวิตของข้าฯ"
(John E. Bode, เพลง "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 22

"If you ask anything in My name, I will do it." (John 14:14)

Jesus has given this precious promise to encourage us to pray, and to comfort us in every situation. The Father has placed all power in heaven and earth in the hands of Jesus.

Therefore let us go to Him with our needs, that He may supply them; with our fears, that He may quieten them; with our sins, that He may pardon and subdue them; and with all that troubles us.

He promises that if we ask anything that will do us good, promote His cause, and glorify His name, He will do it.

What a Friend we have in Jesus! Never complain, nor be discouraged while Jesus is your Friend! He will be your Friend forever. He will never deceive you. He is worthy of all your love and trust.

"O Jesus, I have promised to serve You to the end;
Be forever near me, my Master and my Friend:
I shall not fear the battle if You are by my side,
Nor wander from the pathway if You will be my Guide." 
(John Ernest Bode, hym "O Jesus, I have promised")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 21 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15)

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15 ThaiKJV)

ผู้เชื่อจะต้องหลีกเลี่ยงความโกรธ การพูดให้ร้าย และความคิดที่จะแก้แค้น และสวมใส่ความรักแท้ ความอดทน ความเอื้อเฟื้อ ความถ่อมใจ และการให้อภัย

บุคคลที่ไม่ให้อภัยไม่สามารถเป็นสุขได้ เพราะพระเยซูได้กล่าวว่า "แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน" (มัทธิว 6:16 ThaiKJV)

จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์สุภาพและมีใจอ่อนน้อม พระองค์เปี่ยมด้วยความรักแท้ มีใจกรุณาต่อศัตรู และพร้อมที่จะให้อภัย

ขอให้เราดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมก็เป็นเหมือนเมืองที่กำแพงและประตูพังทลาย เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงชำระจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ 
และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์" (สดุดี 139:23-24 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 21

"Take heed to your spirit." (Malachi 2:15)

Believers are to put away anger, evil speaking, and thoughts of revenge; and put on love, patience, kindness, humility, and forgiveness.

An unforgiving person cannot be blessed, for Jesus has said, "If you refuse to forgive others, your Heavenly Father will not forgive your sins." (Matthew 6:15)

Learn from Jesus. He was meek and lowly; loving, kind to His enemies, and ready to forgive.

Let us watch over our spirits; a spirit that is not under control, is like a city with broken down walls and gates; open to the enemy on every side.

Lord, make my spirit holy.

"Examine me, O God, and know my heart;
Test me and know my thoughts, I pray.
Search out in me what causes You offence,
And lead me in the Everlasting Way." (Sing Psalms 139:23-24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 20 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6)

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6 THSV2011)

คุณไม่สามารถได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระบัลลังก์แห่งพระคุณได้มากกว่าที่คุณได้รับในตอนนี้ แลพระเจ้าก็ไม่สามารถปรารถนาที่จะให้พระคุณมากกว่าที่พระองค์ให้แก่คุณในตอนนี้!

พระองค์ให้พระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับกาให้ แม้ว่าบางครั้งเราจะเหน็ดเหนื่อยกับการขอ

เราต้องขอในความเชื่อ พระคุณเป็นทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีในการได้รับการยกโทษบาปในการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และในการฟันฝ่าการทดลองและทำภารกิจให้สำเร็จ หากเราไม่มี ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขอหรือขอจากแรงจูงใจที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว

มีพระคุณสำหรับคุณในเช้าวันนี้ จงขอพระคุณ จงคาดหวังที่จะได้รัพระคุณและจงใช้พระคุณเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น พระองค์จะให้พระคุณและเกียรติสิริ และไม่มีสิ่งใดที่จะหวงไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม จงขอแล้วคุณจะได้รับ

"พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยกโทษและชำระเราจากภายใน 
พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปทั้งสิ้นของเรา" 
(Julia H. Johnston, เพลง "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 20

"He gives more grace." (James 4:6)

We could not be more welcome at the throne of grace than we are; or God more willing to give than He is!

God invites us to come so that we may receive. He gives grace upon grace. He is never tired of giving, though we are of asking.

We are to ask in faith. Grace covers all we need for the pardon of our sins, to make us holy, to endure trials and fulfil duties. If we do not have- it is because we do not ask, or ask with selfish motives.

There is grace for us this morning; ask for it, expect to receive it, and use it for God's glory, and the good of others. He will give grace and glory, and no good thing will He keep from those who live uprightly. Ask, and you shall receive.

"Grace, grace, God's grace. 
Grace that will pardon and cleanse within. 
Grace, grace, God's grace, 
Grace that is greater than all our sin." 
(Julia H. Johnston, hymn "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 19 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23)

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23 THSV2011)

การทดสอบที่เราเผชิญอาจจะยิ่งใหญ่ แต่มันจะไม่เป็นไรสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซู

คุณกำลังอารมณ์เสียกับความบาปของคุณเองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร ด้วยว่าความบาปจะไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไป เพราะคุณไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ แต่คุณได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า

คุณกำลังทุกข์ใจเพราะการทดลองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะพระเจ้าแห่งสันติสุขจะจัดการกับซาตานให้อยู่ภายใต้เท้าของคุณ

คุณกำลังทุกข์ร้อนเพราะความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะทุกสิ่งล้วนทำให้เกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์

คุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณแปลกใหม่หรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะการทดลองที่คุณเผชิญก็ไม่แตกต่างจากที่ผู้อื่นเผชิญ และพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อก็จะไม่อนุญาตให้การทดลองนั้นมากเกินกว่าที่คุณจะทนได้ และพระองค์จะสำแดงหนทางที่จะหลีกหนีให้แก่คุณ

โอ พระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า! ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อและชื่นชมยินดี! ในชีวิตและความตาย มันจะ "ไม่เป็นไร"

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และคำตรัสจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 19

"It shall be well." (2 Kings 4:23)

Our trials may be great, but it shall be well with all who believe in Jesus.

Are you upset by your own sins? It shall be well; for sin is no longer your master, for you no longer live under the law- instead, you live under God's grace.

Are you disturbed by temptations? It shall be well, for the God of peace will soon crush Satan under your feet.

Are you distressed by the difficulties of the way? It shall be well, for everything works together for the good of those who love God.

Do you think your situation is unique? It shall be well, for your temptations are no different from others', and God is faithful who will not allow temptation to be more than you can stand and He will show you a way of escape.

O, precious promises of God! Lord, help me to believe and rejoice! In life and death "it shall be well."

"Sin shall not have dominion over you!
O, what a glorious message- and it's true!
God has said it! It must stand!
Pass it on – it's simply grand-
Sin shall not have dominion over you!"
(J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 18 May 2018

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12 THSV2011)

เมื่อเฮโรดประหารชีวิตยอห์นด้วยการตัดศีรษะ สาวกของยอห์นก็รับเอาศพไปฝังไว้และมาทูลให้พระเยซูทราบ ขอให้เราปฏิบัติตามตัวอย่างของพวกเขา และทูลทุกสิ่งแด่พระเยซู พระองค์พร้อมที่จะรับฟังเราและเข้าใจความรู้สึกของเราเสมอ พระองค์จะนำทางเราและเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรา

ความเชื่อของคุณอ่อนแอหรือ? คุณมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือ?อย่าเพียงแค่ครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาของคุณ อย่ารีบเร่งไปหาเพื่อนของคุณ อย่าบ่น แต่จงไปหาพระเยซูเป็นคนแรก ไปหาพระองค์อย่างเร่งด่วน ไปหาพระองค์ในความหวัง และทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะรับฟังคุณ และได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณ พระองค์จะอวยพรคุณอย่างแน่นอน

"สวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า 
ศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา 
จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา" 
(สดุดี 62:7-8 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 18

"They went and told Jesus." (Matthew 14:12)

When Herod beheaded John, his disciples took up his body and buried it, and went and told Jesus. Let us follow their example, and tell all to Jesus. He is always ready to listen to us, and sympathises with us. He will guide us, and turn all things to our advantage.

Is your faith weak? Have you family troubles, or work-related problems? Don't just ponder your problems; don't rush to your friends; don't complain; but go first to Jesus; go with speed; go in hope and tell Him everything. He loves to hear you, and has promised to help you. He will certainly bless you.

"My honour and salvation rest
On God, my rock and mighty fort.
O people, trust in Him always;
To Him alone pour out your heart." 
(Psalm 62:7-8)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie