Monday, 31 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 31 (บทความสอนใจประจำวัน 31 สิงหาคม)

"พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์" (บทเพลงคร่ำครวญ 3:25)

บทความสอนใจประจำวัน 31 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์" (บทเพลงคร่ำครวญ 3:25 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้าดีต่อทุกคน และพระเมตตาอันอ่อนโนของพระองค์อยู่เหนือการงานทั้งสิ้นของพระองค์ แต่พระองค์ใส่ใจคนที่อธิษฐานเป็นพิเศษ

พระองค์สอนเราถึงวิธีการอธิษฐาน สัญญาว่าจะให้ ห้เรารอคอย และหลังจากนั้นจะอวยพรเราจริงๆ

เราได้พิสูจน์เห็นแล้วถึงความดีของพระองค์ แต่หากเรามีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นและอธิษฐานร้อนรนมากขึ้น เราก็จะเห็นและเพลิดเพลินกับความดีของพระองค์มากขึ้น

พระองค์ได้ช่วยให้ดาวิดรอดพ้นจากหลุมพรางอันเลวร้าย ช่วยให้เยเรมีย์รอดพ้นจากคุกใต้ดิน ช่วยให้ดาเนียลรอดพ้นจากสิงโต ช่วยให้เปโตรรอดพ้นจากกระแสฝูงชน และช่วยให้เปาโลรอดพ้นจากชาวยิวสี่สิบคนนั้น

"พระยาห์เวห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งในวันยากลำบาก พระองค์เอาพระทัยใส่ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์" (นาฮูม 1:7 THSV2011) พระองค์จะเสริมกำลังให้เรา และสำแดงหนทางที่เราควรจะเดินไป

ขอให้เรารอคอยพระองค์ในความเชื่อ เฝ้ารอคอยพระองค์ในความหวัง และอ้อนวอนให้พระองค์ทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเรา เพื่อให้เรามีความปีติยินดีในความตั้งใจของพระองค์

"มีสหายเลิศคือพระเยซู
ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า
จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า"
(Joseph M Scriven, เพลง "มีสหายเลิศคือพระเยซู")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 31

"The Lord is good to those who depend on Him." (Lamentations 3:25)

The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works; but He is especially attentive to those who pray.

He teaches us how to pray, promises to give, makes us wait, and then blesses us indeed.

We have proved His goodness; but if we had more faith in Him, and prayed more earnestly, we would see and enjoy His goodness to a much greater degree.

He delivered David from the horrible pit; Jeremiah from the dungeon; Daniel from the lions; Peter from the waves; and Paul from the forty Jews.

"The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him." (Nahum 1:7) He will renew our strength and show us the way to go.

Let us wait for Him in faith, look for Him in hope, and plead with Him to powerfully work in us all the good pleasure of His will.

"What a Friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!"
(Joseph M Scriven, Hymn "What a Friend We Have in Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 30 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 30 (บทความสอนใจประจำวัน 30 สิงหาคม)

"พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง" (สดุดี 103:8)

บทความสอนใจประจำวัน 30 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง
พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์
เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น" (สดุดี 103:8,9,11)

เช่นเดียวกับพ่อที่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของลูกที่เขารัก พระบิดาในสวรรค์ของเราก็ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราเมื่อเราพลัดหลงไปจากทางของพระองค์

เราจำเป็นต้องสารภาพบาปของเราและกลับใจใหม่ และโดยพระคุณของพระองค์ พระองค์จะยกโทษและทำให้เรากลับคืนสู่สภาพดี

บ่อยครั้งที่เราพบว่าการปรับปรุงแก้ไขชีวิตยากและเจ็บปวด และบ่อยครั้งทีเดียวที่เราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา ขอให้เราระลึกเสมอว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ และพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งร่วมกันทำให้เกิดผลดีแห่งนิรันดร์แก่ผู้ที่รักพระองค์

เช่นเดียวกัน อย่าลืมเป็นอันขาดว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักแท้ และพระองค์ทราบภาพรวมทั้งหมด

"บุตรแต่ละคนที่เรารัก เราจะตำหนิว่ากล่าว
แม้ว่าความเจ็บปวดแห่งการข่มใจนั้นยากที่จะทน
เราต้องกำจัดของเสียแห่งบาป
เพื่อที่เจ้าจะได้เข้าร่วมในความบริสุทธิ์ของเรา
เราใช้การทดลองอันแสนเจ็บปวดเหล่านี้
เพื่อทำให้เจ้าเป็นอิสระจากตัวตนของเจ้าและความหยิ่งผยอง
และทำลายแผนการของเจ้าที่จะแสวงหาความสุขแห่งโลก
เพื่อที่เจ้าจะได้มอบหมดทั้งชีวิตของเจ้าไว้ในเรา"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

"The Lord is compassionate and merciful, slow to anger and filled with unfailing love
He will not constantly accuse us, nor remain angry for ever
His unfailing love towards those who fear Him is as great as the heavens are above the earth." (Psalm 103:8,9,11)

Just as a father corrects the child he loves, our Heavenly Father corrects us when we stray from His paths.

We need to confess our sins and repent, and He graciously forgives and restores us.

Often we find this correction difficult and painful, and very often we do not understand what is happening to us. Let us always remember that God is in control of all things and He is working out everything for the eternal good of those who love Him.

Also never forget that our God is love and He knows the full picture.

"Each child I love I will reprove,
though humbling pain be hard to bear;
the dross of sin I must remove
that you My holiness may share.
These grievous trials I employ,
from self, and pride to set you free;
and break your schemes of earthly joy,
that you may find your all in Me."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 29 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 29 (บทความสอนใจประจำวัน 29 สิงหาคม)

"ทั้งสิบคนจึงง่วงและหลับไป" (มัทธิว 25:5)

บทความสอนใจประจำวัน 29 สิงหาคม

"ทั้งสิบคนจึงง่วงและหลับไป" (มัทธิว 25:5 TNCV)

คุณจินตนาการถึงฉากของเรื่องนี้ได้หรือไม่? เพื่อนเจ้าสาวสิบคนกำลังรอคอยการเดินทางมาถึงของเจ้าบ่าว พวกเขาทุกคนมีตะเกียง แต่มีเพียงหญิงฉลาดห้าคนที่มีน้ำมันเพียงพอ พวกเขาทุกคนหลับไป และตอนเที่ยงคืนก็มีเสียงตะโกนว่า "เจ้าบ่าวมาแล้ว" หญิงฉลาดเหล่านั้นสามารถติดตามเจ้าบ่าวเพื่อเข้าร่วมเฉลิมฉลองพิธีสมรส หญิงโง่เหล่านั้นไม่พร้อมและไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

พระเยซูได้สัญญาว่าจะกลับมา พระองค์ได้ให้หน้าที่การงานและความสามารถแก่เราแตกต่างกันไป เรามีพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และสามัคคีธรรมร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆ เพื่อช่วยให้เราเข้มแข็ง

จงอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเราจะข้มแข็งเพียงพอที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ทำงานของพระองค์ และเอาชนะแผนการของมารที่คอยขัดขวางเรา

พระเยซูจะกลับมาอีกครั้ง! คุณตื่นเต้นหรือไม่? คุณพร้อมหรือไม่?

"แล้ววันเวลาแห่งความสุขจะมาถึงในไม่ช้า
เมื่อเราจะไปถึงบ้านที่เตรียมไว้สำหรับเรา และจะได้เห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้า
เมื่อนั้น เราจะได้อยู่กับพระผู้ช่วย องค์เจ้านาย และสหาย
เราจะได้อยู่ในนิรันดร์กาลแห่งความยินดี และเฉลิมฉลองพระคุณของพระองค์"
(Wolfgang A. Mozart, เพลง "The Matchless Worth")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 29

"They all became drowsy and slept." (Matthew 25:5)

Can you imagine the scene? The ten bridesmaids are waiting for the arrival of the bridegroom. They all have lamps, but only the five wise ones have enough oil. They all fall asleep- but at midnight there is a shout "Here's the bridegroom." The wise are able to accompany the bridegroom to the wedding feast. The foolish were not ready and were locked out.

Jesus has promised to return. He has given us different work and abilities. We have the Bible, prayer and fellowship with other Christians to strengthen us.

Pray for God's help to be strong to do His will and His work- and to overcome the devil's plans to hinder us.

Jesus will come again! Are you excited? Are you ready?

"And soon the happy day shall come,
When we shall reach our destined home and see Him face to face;
Then with our Saviour, Master, Friend,
The glad eternity we'll spend, and celebrate his grace."
(Wolfgang A. Mozart, hymn "The Matchless Worth")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 28 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 28 (บทความสอนใจประจำวัน 28 สิงหาคม)

"แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า" (โรม 3:24)

บทความสอนใจประจำวัน 28 สิงหาคม

"แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า" (โรม 3:24 THSV2011)

"เป็นผู้ชอบธรรม" มายความว่า "บริสุทธิ์ ราวกับว่าไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย"

พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม แต่เราทุกคนเป็นคนบาป บาปในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำชั่วเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเลยที่จะทำสิ่งดีที่เรารู้ว่าเราควรทำ ไม่มีวันใดเลยที่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตกมาตรฐานแห่งความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

ข่าวดีก็คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบเป็นความรักแท้ด้วยเช่นกัน พระองค์เป็นผู้พิพากษาขอเรา พระองค์ได้พบหนทางหนึ่งที่จะนับว่าเราสมบูรณ์แบบได้ พระเยซูดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ และตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของเรา

สรรเสริญพระเจ้า! พระเยซูมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย ทุกคนที่มาหาพระองค์ สารภาพความบาปของเขา และเชื่อวางใจในพระองค์ ก็ได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว

ไม่มีการลงโทษสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซู! เรามีสันติสุขกับพระเจ้าบัดนี้และตลอดไป

"ไม่มีใครอื่นใดเลยที่ดี
พอที่จะชำระราคาของบาปได้
พระองค์ผู้เดียวที่สามารถปลดล็อกประตูแห่งสวรรค์
และอนุญาตให้เราเข้าไป"
(Cecil F. Alexander, เพลง "There is a green hill far away")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 28

"Being justified freely by His grace." (Romans 3:24)

"Justified" means being made "just as if you had never sinned."

Most of us do not have a criminal record- but we are all sinners. Sin is not only doing lots of bad things but it is also failing to do the good things we know we should do. Not a day passes that we don't all fall short of God's standard of perfection.

The good news is that God, who is holy and perfect, is also love. He is our judge. He has found a way whereby we may be counted as perfect. Jesus lived a perfect life and died on the cross for our sins.

Praise God! Jesus was victorious over sin and death. All who come to Him, confessing their sins and trusting in Him, are justified.

There is no condemnation to those who believe in Jesus! We have peace with God now and forever

"There was no other good enough
to pay the price of sin.
He only could unlock the door
Of heaven and let us in."
(Cecil F. Alexander, hymn "There is a green hill far away")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 27 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 27 (บทความสอนใจประจำวัน 27 สิงหาคม)

"เราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า" (โรม 7:4)

บทความสอนใจประจำวัน 27 สิงหาคม

"เราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า" (โรม 7:4 THSV2011)

พระเยซูสรุปบัญญัติ 10 ประการ (อพยพ 20:1-17) ไว้ดังนี้ คือ "จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของท่าน" และ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (มาระโก 12:30-31)

เราไม่มีวันที่จะบรรลุมาตรฐานอันสมบูรณ์แบบนี้ได้! เมื่อเราตระหนักเช่นนั้น เราก็จะหันมาหาพระเยซูและได้รับความหลุดพ้นผ่านทางพระองค์ "จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด" (กิจการ 16:31 THSV2011) เมื่อนั้น เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์!

เราดำรงชีวิตโดยพระคำของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์ และเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้พระองค์พอใจ เราได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิและสามารถทำดีเพื่อห้พระเจ้าพอใจได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู "หากไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ไม่มีผล และหากไม่มีผล ก็ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน"

จงระลึกด้วยว่า "ผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน" (กาลาเทีย 5:22-23 THSV2011)

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์

"ขอความคิดของพระคริสต์ พระผู้ช่วยของข้าฯ
ดำรงอยู่ในข้าฯ ทุกวันเวลา
โดยความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ขอทรงควบคุมทุกการกระทำและวาจาของข้าฯ"
(Katie Barclay Wilkinson, เพลง "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 27

"We should bring forth fruit unto God." (Romans 7:4)

Jesus summarised the 10 commandments (Exodus 20v.1-17) by "Love the Lord, your God, with all your heart, soul, mind and strength" and "Love your neighbour as yourself." (Mark 12:30-31)

We can never reach that perfect standard! When we realize that, we turn to Jesus through whom we are saved. "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." (Acts 16:31) Then we are in union with Christ!

We live by His Word, the Bible, and aim to please Him. Because of our union with Jesus, we have the Holy Spirit's help, and can do the good works that please God. "No union, no fruit; no fruit, no union."

Remember too that "the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control." (Galatians 5:22-23)

Lord, fill me with Your Spirit.

"May the mind of Christ, my Saviour,
Live in me from day to day.
By His love and power controlling
All I do and say."
(Katie Barclay Wilkinson, hymn "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 26 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 26 (บทความสอนใจประจำวัน 26 สิงหาคม)

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14)

บทความสอนใจประจำวัน 16 สิงหาคม

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14 THSV2011)

พระองค์เป็นผู้ให้ชีวิต และเป็นผู้เดียวที่เราควรนมัสการ

จงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ พระพรต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ให้ ช่วงเวลาที่คุณได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์และการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของคุณ

จงระลึกที่จะวางใจพระองค์ในยามเผชิญปัญหา ที่จะสรรเสริญพระองค์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามเผชิญอันตรายและความยากลำบาก

จงระลึกที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ผ่านทางการอ่านพระคำของพระองค์และการอธิษฐาน ที่จะรักและเชื่อฟังพระองค์

จงระลึกถึงพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่และสิทธิพิเศษของคุณ จงระลึกถึงพระองค์เพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นและทำให้คุณปลอดภัยจากการทำบาป

จงระลึกว่าพระองค์บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี และพระองค์จะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของผู้ที่แสวงหาพระองค์

พระองค์เป็นชีวิตของคุณ กำลังของคุณ พระเจ้าของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ จงดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ เพราะพระองค์รักคุณ

"โอ้ ขอที่ข้าฯ จะอยู่ห่างจากบาป
ขอพระเยซูทรงประทานให้ข้าฯ
จิตใจที่มีสติปัญญาและมีความเข้าใจ
และขอที่ผ่านทางพระวิญญาณ ข้าฯ จะรู้จัก
ถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าของข้าฯ ในชีวิตนี้
และดำเนินอยู่ในหนทางมุ่งสู่สวรรค์"
(ไม่ทราบผู้แต่ง, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 16

"Remember the Lord." (Nehemiah 4:14)

He is the giver of life, and the only One whom we should worship.

Remember His promises, the blessings He has given, the times you have known His help and answers to your prayers.

Remember to trust Him in trouble, to praise Him when all is well, to call on Him in danger and difficulty.

Remember to keep His company through reading His word and prayer, to love and obey Him.

Remember Him, for it is your duty and privilege. Remember Him, to strengthen your faith and keep you from sinning.

Remember that He is holy, just and good; and He will be glorified in all who seek Him.

He is your life, your strength, your God, and your all. Live for Him, for He loves you.

"Oh, may I still from sin depart!
A wise and understanding heart,
Jesus to me be given!
And let me through Your Spirit know
To glorify my God below,
And find my way to heaven."
(Unknown Author, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 25 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 25 (บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม)

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26)

บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26 THSV2011)

เรามีความอ่อนแอมากมาย! เรารู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับตัวของเราเอง!

เราไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ เราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้วางแผนอะไรไว้เพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา และเราไม่รู้ว่าซาตานได้วางแผนอะไรไว้เพื่อทำร้ายเรา

เราอ่อนแอเกินกว่าที่จะยืนขึ้นต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำดี และอ่อนแอเกินกว่าที่จะกล่าวอ้างถึงพระสัญญาในพระคำของพระเจ้า

แต่หากคุณเป็นผู้เชื่อ จงชื่นชมยินดีในเช้าวันนี้! พระเยซูรู้จักคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง พระองค์รักคุณและเข้าใจความอ่อนแอของคุณ พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็น "องค์ผู้ช่วย" เพื่อช่วยคุณ พระองค์สอนคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ และนำคุณไปสู่พระสัญญาในพระคัมภีร์ พระองค์ช่วยให้คุณสามารถอธิษฐานและพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อคุณ

จงขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณในแต่ละวัน และหากคุณยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูอย่างเต็มที่ "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน" (มัทธิว 7:7 THSV2011)

"แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์" (สดุดี 70:5 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 25

"The Holy Spirit helps us in our weakness." (Romans 8:26)

We have many weaknesses! We know so little about ourselves!

We don't know what would be best for us; we don't know what will happen to us tomorrow; we don't know what the Lord has planned for us-for our good; and we don't know what Satan's plans are to harm us.

We are weak to stand up against evil; weak to do what is good; and weak to claim the promises in God's Word.

But if you are a believer this morning rejoice! Jesus knows you through and through. He loves you and sympathises with you. He has sent the Holy Spirit, "the Comforter," to help you. He teaches you all that you need to know, and leads you to precious promises in the Bible; He enables you to pray and He prays for you.

Day by day ask for the Spirit's help. And if you have not yet fully believed in Jesus - "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to YOU!" (Matthew 7:7)

"Yet I am poor and needy;
Come quickly, God, I pray.
You are my help and Saviour;
O Lord, do not delay." (Sing Psalms 70:5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 24 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 24 (บทความสอนใจประจำวัน 24 สิงหาคม)

"เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต" (โรม 12:1)

บทความสอนใจประจำวัน 24 สิงหาคม

"เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต" (โรม 12:1 THSV2011)

ในฐานะคริสเตียน เราต้องมอบถวายร่างกายของเราให้เป็น "เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของเรา" (โรม 12:1 THSV2011)

ร่างกายของเราจะต้องไม่แปดเปื้อนด้วยการล่วงประเวณี การเมาเหล้า ความตะกละ ของโสโครก และความหยิ่งผยอง คริสเตียนจะต้องมองว่าร่างกายของเขาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถูกซื้อไว้แล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซู ด้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถูกแยกไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรา

ผู้เชื่อไม่ควรร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ไม่เชื่อด้วยการสมรส นั่นเป็นสิ่งที่พระคำห้ามไว้อย่างชัดเจน (อ้างอิงถึง 2 โครินธ์ 6:14)

ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำงานกับวัยรุ่นท่านหนึ่งซึ่งสอนให้ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเตรียมข้าพระองค์ให้พร้อมสำหรับเขา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับข้าพระองค์" ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่า "และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นโสด ขอให้ข้าพระองค์มีความสุขกับพระประสงค์ของพระองค์"

ผู้เชื่อที่รัก จงมอบถวายร่างกายของคุณที่ได้รับการชำระากบาปด้วยการเชื่อฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าแด่พระองค์ทุกๆ วัน จงยอมให้พระเจ้าครอบครองคนของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ โดยเฉพาะตัวคุณเอง!

"พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์" (สดุดี 119:105-106 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 24

"A living sacrifice." (Romans 12:1)

We, as Christians, are to present our bodies, as a "living and holy sacrifice, acceptable to God, which is our spiritual service of worship." (Romans 12:1)

Our bodies are not to be defiled by fornication, drunkenness, over-eating, filth or pride. The Christian is to look on his body as the Lord's, bought with the blood of Jesus, consecrated as the home of the Holy Spirit, set apart for our Holy God.

The believer should not be united in marriage to an unbeliever. That is clearly forbidden. (See 2 Corinthians 6:14)

I am so grateful to the youth worker who taught us to pray, "Lord, prepare me for him. Lord, prepare him for me." I added on "and Lord, if You want me to be single, may I be happy with Your will."

Believer, present your body daily to the Lord, cleansed from sin by keeping His Word. Let God have His own, and all that is His- especially yourself!

"Your Word's a lamp to guide my footsteps,
Your Word lights up my path to You;
I now confirm the oath I've taken;
Your righteous judgments I'll pursue." (Psalm 119:105-106)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 23 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 23 (บทความสอนใจประจำวัน 23 สิงหาคม)

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6)

บทความสอนใจประจำวัน 23 สิงหาคม

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6 THSV2011)

พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลก เป็นพระเจ้าที่มีทุกสิ่งเพียงพอผู้มีแหล่งทรัพยากรทั้งสิ้นในพระองค์เอง เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เป็นเหมือนเดิมชั่วนิรันดร์ และพระองค์ยังได้กลายเป็น "พระเจ้าของเรา" เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า อันเป็นผลจากการรับรู้ถึงบาปและความขัดสนของเรา ผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของเรา

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6 THSV2011) พระองค์ได้ทำเช่นนั้นในพระเยซูเจ้า พระองค์ได้สัญญาที่จะทำเช่นนั้นในปัจจุบันและตลอดชั่วนิรันดร์!

ขอให้เราเชื่อในคำสัญญานี้ และอธิษฐานขอพระพรจากพระองค์ในแต่ละวัน

ขอให้เราวางใจในพระเจ้าของเรา พระองค์จะอวยพรเราและเราจะชื่นชมยินดีในพระองค์

"ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เส-ลาห์
เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก
การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น" (สดุดี 67:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 23

"God, even our own God, will bless us." (Psalm 67:6)

God is the great God, who fills heaven and earth; the all-sufficient God, who has all resources in Himself; the unchanging God, who is eternally the same. Yet He became "my God" when, out of a sense of my sin and need , and through the work of the Holy Spirit in my heart, I believed in the Lord Jesus.

"God, even our own God, will bless us." (Psalm 67:6) He has done so in the Lord Jesus. He has promised to do so in the present- and eternally!

Let us believe the promise, and pray daily for His blessing.

Let us trust in our God; He will bless us and we shall rejoice in Him.

"God be merciful and bless us;
Shine upon us with Your face,
That the earth may know Your actions
And all lands Your saving grace." (Psalm 67:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 22 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 22 (บทความสอนใจประจำวัน 22 สิงหาคม)

"ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ" (สดุดี 34:10)

บทความสอนใจประจำวัน 22 สิงหาคม

"ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ" (สดุดี 34:10 THSV2011)

"จงหาแล้วจะพบ" (มัทธิว 7:7 THSV2011) พระเจ้ายืนยันกับเราว่าไม่มีสิ่งดีสิ่งใดที่พระองค์จะหวงไว้จากคนที่แสวงหาพระองค์

พระเจ้าจะยกโทษบาปผิดของคุณ ให้กำลังแก่คุณ และจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่คุณ คุณจะได้รับทุกสิ่งที่ดีสำหรับคุณในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม แล้วท้ายที่สุด คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับบ้านในสวรรค์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วมั่นใจว่าพระองค์จะไม่หวงสิ่งดีสิ่งใดไว้เลย เงินและทองคำเป็นของพระองค์

พระองค์บอกว่า "ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์" (มัทธิว 7:11 THSV2011)

"หากพ่อแม่ในโลกนี้รับฟังบุตรทั้งหลายของตนเมื่อพวกเขาร้องไห้
หากพวกเขาจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้กับบุตรของตนด้วยความรักและจริงใจ
พระเจ้าก็จะทรงสำแดงความรักที่แท้มากยิ่งกว่านั้น
และจะทรงตอบเมื่อบุตรทั้งหลายของพระองค์อธิษฐาน"
(John Burton Jr, เพลง"O Thou That Hearest Prayer")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 22

"Those who seek the Lord will lack no good thing." (Psalm 34:10)

"Seek and you will find." (Matthew 7:7) God assures us that no good thing will He withhold from those who seek Him.

God will pardon your sins, strengthen you and supply all your needs. You shall receive all that is good for you at the right time. Ultimately you will enjoy a home in heaven prepared for all who love the Lord.

Seek the Lord and be assured that He will withhold no good thing. The silver and the gold are His.

He says, "If you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father give good things to those who ask Him." (Matthew 7:11)

"If earthly parents hear their children when they cry,
If they with love sincere their children's needs supply,
Much more will God His love display
And answer when His children pray."
(John Burton Jr, hymn "O Thou That Hearest Prayer")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 21 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 21 (บทความสอนใจประจำวัน 21 สิงหาคม)

"พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้...หรือ?" (ลูกา 18:7)

บทความสอนใจประจำวัน 21 สิงหาคม

"พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้...หรือ?" (ลูกา 18:7 THSV2011)

เมื่อคนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ยุติธรรม คุณก็ยังสามารถได้รับการปลอบใจจากความจริงที่ว่าพระเจ้ารักคุณ พระองค์ได้สัญญาไว้ว่า "การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน" (โรม 12:19 THSV2011)

จงบอกพระบิดาในสวรรค์ของคุณทุกเรื่อง และพักสงบด้วยใจเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเป็นตัวแทนของคุณในการทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น

จงมองดูพระองค์! จงอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวัน อย่าสงสัยความรักแท้และความห่วงใยของพระองค์เป็นอันขาด

จงอธิษฐานขอพระคุณ เพื่อจะตอบสนองต่อสถานการณ์ในทางที่พระเยซูจะทำ

จงเชื่อในพระองค์เท่านั้น จงรอคอยเวลาของพระองค์ แล้วทุกสิ่งก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

"เรารักพระคำแห่งชีวิต
พระคำที่บอกเล่าถึงสันติสุข
บอกเล่าถึงการปลอบใจในความบากบั่น
และความชื่นบานที่ไม่มีวันสิ้นสุด"
(William Bullock, เพลง "We Love The Place, O God")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 21

"Don't you think God will surely give justice to His chosen people?" (Luke 18:7)

When people are unjustly against you, you can take comfort in the fact that God loves you. He has promised "Vengeance is Mine, I will repay." (Romans 12:19)

Tell your heavenly Father everything, and rest assured that God will act on your behalf in justice.

Look to Him! Pray night and day; never doubt God's love and care.

Pray for grace to react to your situation in the way Jesus would have reacted.

Only trust in Him; wait His time; and all shall be well.

"We love the word of life,
The word that tells of peace,
Of comfort in the strife,
And joys that never cease."
(William Bullock, hymn "We Love The Place, O God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 20 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 20 (บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม)

"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20)

บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20 THSV2011)

ทุกคนที่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระองค์และได้รับการปกป้องจากพระองค์

พระองค์เฝ้ารักษาเราในยามทุกข์ยาก พระองค์เฝ้ารักษาเราจากการรักโลกนี้และจากมาร ความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์จะเฝ้ารักษาเราต่อไป ใช่แล้ว! พระองค์จะเฝ้ารักษาเราเพื่ออาณาจักรและเกียรติสิริของพระองค์!

พระเจ้าได้ให้สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเราในความรักแท้ของพระองค์เพื่อช่วยเราในหนทางชีวิตของเรา

พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อปลอบใจเราและสอนเรา พระองค์ได้ให้พระคำที่มีชีวิตของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์แก่เราเพื่อให้แนวทางซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ พระองค์ได้ให้สิทธิในการอธิษฐานแก่เราเพื่อเราจะสามารถพูดคุยกับพระบิดาในสวรรค์ได้ทุกที่และทุกเวลา และพระองค์ได้ให้การสามัคคีธรรมกับประชากรของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรแก่เรา!

"ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์
สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง
และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์" (สดุดี 119:159-160 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 20

"The Lord preserves all who love Him." (Psalm 145:20)

All who know the Lord love the Lord, and are protected by Him.

He preserves us in trouble. He preserves us from the love of the world, and from evil. His loving kindness and truth will continue to preserve us. Yes! He will preserve us for His Kingdom and Glory!

God, in His love, has given us all that we need to help us on our way.

He has given us the Holy Spirit to comfort and teach us; He has given His Living Word, the Bible, to give us the guidelines we need to live holy lives; He has given us prayer when we can talk with our Heavenly Father in any place and at any time, and through the church He has given us the fellowship of His people!

"Consider how I love Your precepts, Lord
And in Your loving-kindness strengthen me.
The word that You have spoken is the truth
Your righteous laws will stand eternally." (Psalm 119:159-160)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 19 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 19 (บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม)

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14 THSV2011)

ขออย่าไปในที่ใดๆ เป็นอันขาด หากว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่อยู่ที่นั่น

การสถิตอยู่ของพระองค์เสริมสร้างความบริสุทธิ์ มอบฤทธิ์เดชแก่เรา ทำให้เรากระตือรือร้น และเติมชีวิตเราด้วยการปลอบใจ ความชื่นบาน และสันติสุข

การสถิตอยู่ของพระองค์ค้ำจุนเราในยามประสบความยากลำบาก

ขอให้เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตกับเราในที่ที่เราไป

พระเยซูได้สัญญาว่า "ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา" (ยอห์น 14:23 THSV2011)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสถิตในชีวิตของข้าพระองค์

"โอพระเจ้า ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอ
ขอทรงอาศัยอยู่ในหัวใจของข้าฯ
ขอทรงประทานกำลังใจแก่ข้าฯ ด้วยการปรากของพระองค์
และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 19

"My presence shall go with you." (Exodus 33:14)

Let us never go anywhere, if we have reason to believe the Lord will not be there.

His presence produces holiness, imparts power, makes us keen, and fills us with comfort, joy and peace.

His presence supports us in times of difficulty.

Let us pray for the Lord's presence to go with us.

Jesus has promised, "If a man loves Me, he will keep My words; and My Father will love him, and We will come to him, and make our home with him." (John 14:23)

Lord, live in me.

"O Lord, be ever near us,
Fix in our hearts Your home;
By Your appearing cheer us,
And let Your kingdom come."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 18 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 18 (บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม)

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

การอธิษฐานที่แท้คือการร้องเรียกพระเจ้า พระองค์เป็นพ่อของเราและเราเป็นลูกของพระองค์ เราไม่มีอะไรเลย พระองค์มีทุกสิ่งที่จะให้แก่เราและเต็มใจให้สิ่งเหล่านั้น

เราร้องเรียกพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา จากความรู้สึกอ่อนกำลัง เราร้องเรียกพระองค์เพื่อขอกำลัง จากความรู้สึกผิด เราร้องเรียกพระองค์เพื่อได้รับการยกโทษ เมื่อเราเจ็บป่วย เราร้องขอสุขภาพที่ดี และเมื่อยามทุกข์ใจ เราขอการปลอบใจและสันติสุข

เราเชื่อว่าพระเยซูได้ตายเพื่อบาปของเราและดำรงชีวิตอยู่ในสวรรค์ พระองค์ชวนให้เรามาหาพระองค์เพื่อที่จะได้พักสงบและมีสันติสุข พระเจ้าของเราอยู่ใกล้คนที่อธิษฐานในนามพระเยซู พระองค์รับฟังสิ่งที่เราอธิษฐาน และพระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเรา

ขอให้เราบอกพระองค์เกี่ยวกับความกังวลใจของเราในเช้าวันนี้ พระองค์มีความอดทนกับเรา มีพระพรเพื่อเรา และจะทำดีกับเรา

"โอพระเจ้า ขอทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่ข้าฯ
และขอให้ข้าฯ เห็นพระพักตร์ของพระองค์แต่ระยะไกล
ร่วมกับประชากรของพระองค์ที่อยู่ห่างไกล
ข้าฯ จะประกาศถึงความรักแท้ของพระองค์ร่วมกับผู้ที่อยู่ในสวรรค์
และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล ณ ที่นั่น
ด้วยใจกตัญญูและความอัศจรรย์ใจ"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 18

"The Lord is near to all who call on Him." (Psalm 145:18)

Real prayer is calling on God. He is our Father; we are His children. We have nothing; He has all things to give, and is willing to give them.

We call on God to meet our need; from a sense of weakness, we call on Him for strength; from a sense of guilt, we call on Him for pardon; being sick, we cry for health; and being troubled, we ask for comfort and peace.

We believe that Jesus has died for our sins, and lives in heaven. He invites us to come to Him, for rest and peace. Our God is always near those who pray in the name of Jesus. He listens to what we pray, and He is ready and willing to help us.

Let us tell Him all our concerns this morning. He has patience with us, blessings for us, and He will do us good.

"O Lord, each day renew my strength,
And let me see Your face at length,
With all Your people yonder;
With them in heaven Your love declare,
And sing Your praise for ever there,
With gratitude and wonder."
(Unknown Auther)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 17 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 17 (บทความสอนใจประจำวัน 17 สิงหาคม)

"การเงียบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้า" (อิสยาห์ 30:15)

บทความสอนใจประจำวัน 17 สิงหาคม

"การเงียบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้า" (อิสยาห์ 30:15 THSV2011)

ในพระคัมภีร์ เราเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า และมอบแผนการและความกังวลใจของเราทั้งหมดให้พระองค์ดูแล ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลดีต่อเรา

เราพึ่งพาในพระคำของพระเจ้า ในพระปัญญา ความรักแท้ และความสามารถของพระองค์ที่จะช่วยเรา พระองค์จะให้กำลังแก่เราในขณะที่เราอธิษฐานต่อพระองค์อย่างสงบ

เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการวางใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

จงระมัดระวัง อย่าบ่น แต่จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสงบ ให้พระองค์นำชีวิตคุณและชี้ทางให้แก่คุณ

"เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข แก่ผู้เชื่อและฟังคำ"
(John Henry Sammis, เพลง "เชื่อและฟังคำ")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 17

"In quietness and confidence shall be your strength." (Isaiah 30:15)

In the Bible, we learn to submit to God's will, and to commit all our plans and concerns to Him-with the confidence that God is doing all for our good.

We rely on God's word, on His wisdom, love and ability to help us. As we quietly pray to Him, He will give us strength.

We honour God by trusting Him, and obeying Him.

Beware of complaining, but quietly wait on the Lord to lead you and guide you.

"Trust and obey,
For there's no other way
To be happy in Jesus
But to trust and obey."
(John Henry Sammis, hymn "Trust and Obey")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 16 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 16 (บทความสอนใจประจำวัน 16 สิงหาคม)

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14)

บทความสอนใจประจำวัน 16 สิงหาคม

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14 THSV2011)

พระองค์เป็นผู้ให้ชีวิต และเป็นผู้เดียวที่เราควรนมัสการ

จงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ พระพรต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ให้ ช่วงเวลาที่คุณได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์และการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของคุณ

จงระลึกที่จะวางใจพระองค์ในยามเผชิญปัญหา ที่จะสรรเสริญพระองค์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามเผชิญอันตรายและความยากลำบาก

จงระลึกที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ผ่านทางการอ่านพระคำของพระองค์และการอธิษฐาน ที่จะรักและเชื่อฟังพระองค์

จงระลึกถึงพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่และสิทธิพิเศษของคุณ จงระลึกถึงพระองค์เพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นและทำให้คุณปลอดภัยจากการทำบาป

จงระลึกว่าพระองค์บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี และพระองค์จะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของผู้ที่แสวงหาพระองค์

พระองค์เป็นชีวิตของคุณ กำลังของคุณ พระเจ้าของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ จงดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ เพราะพระองค์รักคุณ

"โอ้ ขอที่ข้าฯ จะอยู่ห่างจากบาป
ขอพระเยซูทรงประทานให้ข้าฯ
จิตใจที่มีสติปัญญาและมีความเข้าใจ
และขอที่ผ่านทางพระวิญญาณ ข้าฯ จะรู้จัก
ถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าของข้าฯ ในชีวิตนี้
และดำเนินอยู่ในหนทางมุ่งสู่สวรรค์"
(ไม่ทราบผู้แต่ง, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 16

"Remember the Lord." (Nehemiah 4:14)

He is the giver of life, and the only One whom we should worship.

Remember His promises, the blessings He has given, the times you have known His help and answers to your prayers.

Remember to trust Him in trouble, to praise Him when all is well, to call on Him in danger and difficulty.

Remember to keep His company through reading His word and prayer, to love and obey Him.

Remember Him, for it is your duty and privilege. Remember Him, to strengthen your faith and keep you from sinning.

Remember that He is holy, just and good; and He will be glorified in all who seek Him.

He is your life, your strength, your God, and your all. Live for Him, for He loves you.

"Oh, may I still from sin depart!
A wise and understanding heart,
Jesus to me be given!
And let me through Your Spirit know
To glorify my God below,
And find my way to heaven."
(Unknown Author, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 15 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 15 (บทความสอนใจประจำวัน 15 สิงหาคม)

"ความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิตย์" (สดุดี 9:18)

บทความสอนใจประจำวัน 15 สิงหาคม

"ความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิตย์" (สดุดี 9:18 THSV2011)

พระเจ้าสัตย์ซื่อ หากความเชื่อของเรามีรากฐานอยู่บนพระคำของพระเจ้า และคำอธิษฐานอยู่ในนามของพระเยซู เราก็สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกปัญหา

หากเราแสวงหาพระเกียรติสิริของพระเจ้า เราก็สามารถคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าและการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งปวงสำหรับเรา

หากเราเชื่อด้วยหัวใจ และดำรงชีวิตสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า เราก็สามารถคาดหวังที่จะได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้น และได้รับความหลุดพ้นตลอดชั่วนิรันดร์

ความคาดหวังของเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า และพระเยซูอธิษฐานเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหันหนีไปจากเราได้

ความมั่นคงในชีวิตของเราอยู่ในบุคลิกลักษณะ ถ้อยคำ และการงานของพระเจ้าและพระผู้ช่วยของเรา พระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง พระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ทั้งหมด

"วันเวลาแห่งความปีติยินดีจะมาถึงในอีกไม่นาน
เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารักจะนำเรากลับบ้าน
แล้วเราจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์
เมื่อนั้น เราก็จะได้ใช้เวลาชั่วนิรันดร์
กับพระผู้ช่วย พี่ชาย และสหาย
ด้วยชัยชนะในพระคุณของพระองค์"
(Samuel Medley, เพลง "O Could I Speak The Matchless Worth")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 15

"The expectation of the poor shall not perish for ever." (Psalm 9:18)

God is faithful. If our faith is based on God's Word and our prayers are in the name of Jesus, we may expect God's help in every trouble.

If we are seeking God's glory, we may expect His support and the provision of all needs.

If we believe with the heart, and live according to God's Word; we may expect to be forgiven all sin, and saved for all Eternity.

Our expectations are before God, and Jesus prays for their fulfilment; nothing shall be able to turn away God's great kindness from us.

Our security is in the character, word and work of our God and Saviour. He will not fail us. He will fulfil all His promises.

"Soon the delightful day will come,
When my dear Lord will bring me home,
And I shall see His face;
Then with my Saviour, Brother, Friend,
A blest eternity I'll spend,
Triumphant in His grace."
(Samuel Medley, hymn "O Could I Speak The Matchless Worth")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 13 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 13 (บทความสอนใจประจำวัน 13 สิงหาคม)

"มวลประชาชาติจะได้รับพรเพราะท่าน" (สดุดี 72:17)

บทความสอนใจประจำวัน 13 สิงหาคม

"มวลประชาชาติจะได้รับพรเพราะท่าน" (สดุดี 72:17 TNCV)

พระพรทั้งหมดสั่งสมไว้ในพระคริสต์และสามารถรับได้ผ่านทางความเชื่อในพระองค์

หากเราอยู่ในพระองค์ผ่านทางความเชื่อ สติปัญญา ความชอบธรรม กำลัง ความบริสุทธิ์ และความหลุดพ้นของพระองค์ก็จะกลายเป็นของเรา ทุกสิ่งที่ปราศจากพระคริสต์อยู่ภายใต้คำสาปแช่งของความบาป

ทุกคนที่อยู่ในพระองค์ก็ได้รับพระพร อันได้แก่ ความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งเป็นโล่ที่ปกป้องเขา การเข้าถึงพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการเข้าหาพระบิดาที่มีใจกรุณาและเปี่ยมด้วยความรักแท้ มิตรภาพกับพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ได้เรียกพวกเขาว่าบ่าวแต่เรียกว่าสหาย การยกโทษบาปทั้งหมดต่อหน้าพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้พิพากษาของทุกคน ความบริสุทธิ์อันนำมาซึ่งการสรรเสริญ การเทอดทูน และการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาจะได้รับเกียรติสิริร่วมกับพระเจ้าตราบจนชั่วนิรันดร์กาล

ทุกสิ่งล้วนเป็นของเขา และพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้แก่เขา ได้แก่ มงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งไม่มีวันร่วงโรย ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่โจรไม่สามารถขโมยไปได้

โอ อนาคตอันแสนสุขสันต์! โอ ประชาชนที่แสนสุขใจ! เกียรตินี้มีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคน!

"ความสุขมีแก่ผู้ที่การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัย
ผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อน" (สดุดี 32:1 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 13

"Men shall be blessed in Him." (Psalm 72:17)

All blessings are treasured up in Christ, and can only be received by faith in Him.

If we are in Him through faith, His wisdom, righteousness, strength, holiness and salvation are made ours. Everything out of Christ is under the curse of sin.

All who are in Him are blessed with the favour of God, which protects them like a shield; with access to God by the Holy Spirit, as to a kind and loving Father; with the friendship of God, who does not call them servants but friends; with the forgiveness of all sins before God, as the great Judge of all; with holiness, to the praise, honour and glory of God; and ultimately they will be glorified with God through eternal ages.

All things are theirs, and for them is laid up a crown of righteousness, which does not fade away; a treasure in heaven, which thieves cannot steal.

O blessed future! O happy people! This honour all believers have!

"O blessed is the man to whom
Is freely pardoned
All the transgressions he has done
Whose sin is covered." (Psalm 32:1)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 12 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 12 (บทความสอนใจประจำวัน 12 สิงหาคม)

"ท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก" (ยอห์น 1:50)

บทความสอนใจประจำวัน 12 สิงหาคม

"ท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก" (ยอห์น 1:50 THSV2011)

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดดวงตาแห่งความเข้าใจของเรา เราก็เริ่มมองเห็นในความมืด แต่สายตาฝ่ายวิญญาณของเรายังไม่สมบูรณ์แบบ เราจะได้เห็นสิ่งต่างๆ มากขึ้นในภายหลัง

เราจะเห็นความบาปในธรรมชาติของเรายิ่งใหญ่ขึ้น และเห็นพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้น

เราจะเห็นความว่างเปล่า ความอนิจจัง และความหลอกลวงของโลกมากยิ่งขึ้น และเราจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นที่จะชื่นชมยินดีว่าเราได้รอดพ้นจากโลกนี้แล้ว

เราจะเห็นสิ่งต่างๆ ในพระคัมภีร์ของเรายิ่งใหญ่ขึ้น

เราจะเห็นพระคริสต์ลงมา เห็นสิ่งต่างๆ ในยุคปัจจุบันถูกทำลาย และเห็นเกียรติสิริของการปรากขึ้นมาของนิรันดร์กาล

ขอให้เราแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อ

"ข้าฯ อยากรู้จักพระเยซูมากขึ้น
ข้าฯ อยากสำแดงมากขึ้นถึงพระคุณของพระองค์ให้ผู้อื่นได้เห็น
ข้าฯ อยากเข้าใจมากขึ้นถึงความบริบูรณ์ของพระองค์ในการนำข้าฯ สู่ความหลุดพ้น
ข้าฯ อยากสัมผัสมากขึ้นถึงความรักแท้ของพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อข้าฯ"
(Eliza E. Hewitt, เพลง "More About Jesus")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 12

"You will see greater things than these." (John 1:50)

When by the Holy Spirit the eyes of our understanding are opened, we begin to see out of darkness; but our spiritual sight is imperfect; there is much more to be seen later.

We shall see greater depths of sin in our nature, and greater depths of God's grace.

We shall see more of the emptiness, vanity, and deceitfulness of the world; and have greater reason to rejoice that we are delivered from it.

We shall see greater things in our Bibles.

We shall see Christ descending, present things abolished, and the glories of Eternity unfolding.

Let us seek greater things, for God is true.

"More, more about Jesus,
More, more about Jesus.
More of His saving fullness see,
More of His love, who died for me."
(Eliza E. Hewitt, hymn "More About Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 11 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 11 (บทความสอนใจประจำวัน 11 สิงหาคม)

"ผู้รับมรดกในอาณาจักร" (ยากอบ 2:5)

บทความสอนใจประจำวัน 11 สิงหาคม

"ผู้รับมรดกในอาณาจักร" (ยากอบ 2:5 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเตรียมสวรรค์อันดีเยี่ยมสำหรับเราในความรักแท้และความดีของพระองค์

เราจะเข้าอาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ เราจะได้เห็น สัมผัส และเพลิดเพลินกับเกียรติสิริของพระองค์ในอาณาจักรนี้ ที่ซึ่งสันติสุข ความชื่นบาน และความพึงพอใจจะครอบครองชั่วนิรันดร์

ใครคือผู้รับมรดก? คือทุกคนที่โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้สารภาพและละทิ้งความบาปทั้งหลายของเขา และได้เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าอย่างสิ้นเชิงสำหรับการยกโทษบาป

คุณเป็นผู้รับมรดกหรือไม่?

"พระองค์ได้ทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์
พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิตย์" (สดุดี 16:11 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 11

"Heirs of the kingdom" (James 2:5)

The Lord in His love and goodness is preparing a wonderful heaven for us.

We will share in His kingdom. A kingdom in which His glory will be seen, felt and enjoyed by us. In which peace, joy and pleasure will eternally reign.

But who are the heirs? All who have, by the power of the Holy Spirit, confessed and forsaken their sins, and trusted fully in the Lord Jesus for their forgiveness.

Are you an heir?

"You will show me the path of life
of joys there is full store
before Your face
at Your right hand
are pleasures evermore." (Psalm 16:11)
 

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 10 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 10 (บทความสอนใจประจำวัน 10 สิงหาคม)

"ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย" (มัทธิว 6:13)

บทความสอนใจประจำวัน 10 สิงหาคม

"ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย" (มัทธิว 6:13 THSV2011)

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อมักจะสั้นและตรงประเด็น มันเป็นการอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราจริงๆ ซึ่งเราต้องมี

ผู้เชื่อร้องทูลขอต่อพระเจ้า "โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยให้จิตใจของข้าพระองค์รอดพ้นจากความสงสัยและความกลัว รอดพ้นจากซาตานซึ่งขัดขวางข้าพระองค์ รอดพ้นจากบาปซึ่งสร้างปัญหาให้กับข้าพระองค์อย่างง่ายดาย รอดพ้นจากผู้คนที่จะนำให้ข้าพระองค์หลงผิดไป และรอดพ้นจากความรู้สึกของข้าพระองค์เองซึ่งเป็นภาระต่อข้าพระองค์" ดังนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นที่ยิ่งใหญ่

จงให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานประจำวันของเรา "ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย" (มัทธิว 6:13 THSV2011) พระเจ้าได้สัญญาว่าจะทำตามที่เราขอ

"และจงร้องทูลเราในวันยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายเกียรติแก่เรา" (สดุดี 50:15 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 10

"Deliver us from evil." (Matthew 6:13)

The prayer of faith is generally short, and to the point. It pleads with God for what is really needed, and must be had.

The believer cries to God, "O Lord, deliver my soul from doubts and fears; from Satan who hinders me; from sin which so easily besets me; from people who would mislead me; and from my own feelings which burden me." Thus the Lord is acknowledged as the Great Deliverer.

Be this our daily prayer: "Lead me not into temptation, but deliver me from evil." (Matthew 6:13) God has promised to do so.

"And in the day of trouble great
See that you call on Me;
I will deliver you, and you
My name shall glorify." (Psalm 50:15)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 9 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 09 (บทความสอนใจประจำวัน 09 สิงหาคม)

"เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย" (กาลาเทีย 1:4)

บทความสอนใจประจำวัน 09 สิงหาคม

"เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย" (กาลาเทีย 1:4 THSV2011)

โลกของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน ครั้งหนึ่งเราได้ตายในบาป แต่พระเยซู "สละพระองค์เองเพราะบาปของเรา เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย ตามความปรารถนาของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา" (กาลาเทีย 1:4)

พระเยซูตายเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากการรักโลก ซึ่งถือเป็นการนับถือรูปเคารพ และให้รอดพ้นจากหายนะอันน่ากลัวที่โลกนี้จะต้องประสบ นั่นคือความพินาศนิรันดร์

พระองค์ตั้งใจที่จะยกชูเราขึ้นให้อยู่เหนือโลกนี้ ทั้งในความปรารถนาและเป้าหมายชีวิตของเรา เพื่อที่จะนำเราให้ผ่านพ้นไปได้ และเพื่อเราจะได้รับเกียรติสิริซึ่งเราไม่สามารถได้รับจากโลกนี้ได้

เราเป็นของโลกนี้ หรือว่าเราได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากโลกนี้แล้ว? เราได้กลายเป็นผู้ที่ตายแล้วต่อโลกนี้ ด้วยการสนิทสนมกับพระคริสต์ในการตายของพระองค์หรือไม่? เรามีความรักแท้ต่อพระเยซู ถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์ และเชื่อฟังพระองค์ ซึ่งเปี่ยมล้นมาจากใจกตัญญูที่พระองค์ช่วยเราให้รอดพ้นหรือไม่?

"แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์" (สดุดี 23:6 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 09 

"That He might deliver us from this present evil world" (Galatians 1:4)

The world lies in the control of Satan. We were once dead in sin, but Jesus "gave Himself for our sins, that He might deliver us from the present evil world, according to the will of God." (Galatians 1:4)

Jesus died to deliver us from love of the world, which is idolatry; from its fearful doom, which is eternal destruction.

He intends to raise us above it, in our desires and aims; to lead us through it, and glorify us beyond it.

Are we of the world, or are we delivered from it? Are we become dead to the world, by fellowship with Christ in His death? Do we love, praise and obey Jesus out of gratitude for delivering us?

"Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me:
And in God's house for evermore
My dwelling-place shall be." (Psalm 23:6)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 8 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 08 (บทความสอนใจประจำวัน 08 สิงหาคม)

"อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน" (โรม 13:8)

บทความสอนใจประจำวัน 08 สิงหาคม

"อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน" (โรม 13:8 THSV2011)

การใช้จ่ายอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนควรทำ พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวห้ามการเป็นหนี้อย่างชัดเจน

ผู้เชื่อควรดำรงชีวิตอยู่ในขอบเขตของรายได้ของเขา การชำระเงินของพวกเขาควรเป็นไปตามกำหนดเวลา คำสัญญาของพวกเขาควรเชื่อถือได้

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อแผนการทั้งหมดของเราด้วยความระมัดระวัง จงช้าในการให้คำสัญญา ไวในการทำตามคำสัญญา และนี่ก็เป็นการทำตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์

ขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถสำแดงความรักแท้แก่ผู้อื่นได้ ขอพระองค์ช่วยนำเราในการแบ่งปันกับคนที่ขัดสนในขณะที่เราอธิษฐานเผื่อเขา

พระเจ้าของเราเป็นความรักแท้ และพระองค์จะเทความรักแท้มาสู่จิตใจของเราอย่างแน่นอน อันเป็นความรักซึ่งเราจำเป็นต้องมีสำหรับผู้อื่น

"จงขอแล้วจะได้"

"ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่" (สดุดี 116:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 08

"Owe no one anything except to love one another." (Romans 13:8)

Rash speculations are inconsistent with Christianity; and getting in debt is clearly forbidden in this verse.

Believers should live within their income. Their payments should be prompt; their promises reliable.

May we carefully pray over all our plans. Be slow to promise, quick to perform, and so fulfil the law of Christ.

May we be enabled to love others. As we pray for them, may we be led to share with those in need.

Our God is love- and He will surely pour into our hearts the love that we need for others.

"Ask and it will be given to you."

"I love the Lord , because my voice
And prayers He did hear.
I while I live, will call on Him,
Who bowed to me His ear." (Psalm 116:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 7 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 07 (บทความสอนใจประจำวัน 07 สิงหาคม)

"เราจะมาในเร็วๆ นี้แน่นอน" (วิวรณ์ 22:20)

บทความสอนใจประจำวัน 07 สิงหาคม

"เราจะมาในเร็วๆ นี้แน่นอน" (วิวรณ์ 22:20 THSV2011)

พระเยซูผู้ที่เรารักกำลังพูดให้กำลังใจแก่เรา! องค์อิมมานูเอลคือผู้ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยในความชอบธรรม การพิพากษา ความรักมั่นคง และความสัตย์ซื่อ พระผู้ช่วยของเราคือผู้ที่นำเราสู่ความหลุดพ้นด้วยการตายของพระองค์ และพิทักษ์รักษาเราไว้โดยชีวิตของพระองค์

พระองค์จะมาเร็วๆ นี้ พระองค์จะาเพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์ด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่ง พระองค์บอกว่า "เราจะมาในเร็วๆ นี้แน่นอน" พระองค์จะมาทำให้การข่มเหงสิ้นสุดลง ทำให้เสียงบ่นเงียบลง ทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์ เติมชีวิตเราด้วยความรักแท้ของพระองค์ และนำเราไปสู่เกียรติสิริ

เราตอบพระองค์หรือไม่ว่า "อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด"? เราพร้อมหรือไม่สำหรับการมาของพระองค์? เราเร่งรีบให้วันแห่งพระเจ้ามาถึงโดยเร็วด้วยชีวิตและคำพยานของเราหรือไม่?

"ในไม่ช้า และเร็วๆ นี้ เรากำลังจะพบกับกษัตริย์!
ที่นั่นไม่มีการร้องไห้ เรากำลังจะพบกับกษัตริย์!
ที่นั่นไม่มีความตาย เรากำลังจะพบกับกษัตริย์!
ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! เรากำลังจะพบกับกษัตริย์!
(Andrae' Crouch, เพลง "Soon And Very Soon")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 07

"Surely I am coming quickly." (Revelations 22:20)

Jesus, whom we love, is speaking to cheer us up! It is Immanuel, to whom we are united in righteousness, judgment, loving kindness and faithfulness. It is our Saviour, who saved us by His death, and preserves us by His life.

He will come soon. He will come gladly, with delight , to receive us to Himself. He says, "Surely I come quickly." He comes to end our persecution, to silence our complaints, to make us like Him, to fill us with His love, and to bring us to Glory.

Do we reply, "Amen, even so come, Lord Jesus?" Are we ready for His coming? Are we hastening the coming of the day of God by our lives and witness?

"Soon, and very soon, we are going to see the King!
No more crying there- we are going to see the King!
No more dying there- we are going to see the King!
Hallelujah! Hallelujah! We're going to see the King!"
(Andrae' Crouch, hymn "Soon And Very Soon")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 6 August 2015

Daily Remembrancer by J. Smith, August 06 (บทความสอนใจประจำวัน 06 สิงหาคม)

"จงเข้ามาใกล้เรา" (อิสยาห์ 48:16)

บทความสอนใจประจำวัน 06 สิงหาคม

"จงเข้ามาใกล้เรา" (อิสยาห์ 48:16 THSV2011)

ผู้เชื่อจะมีความสุขได้ก็เพียงเมื่อพวกเขาได้อยู่ใกล้พระเจ้า และพระองค์พอใจเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้พระองค์

พระองค์ได้รับเราให้เป็นลูก ประชากร และเจ้าสาวที่รักของพระองค์ พระองค์ได้อธิบายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเกับพระองค์ด้วยภาพของแขนงกับเถาองุ่น ร่างกายกับศีรษะ และตึกอาคารกับรากฐาน ชื่อของพระองค์เป็น "หอคอยแข็งแกร่ง" ของเรา พระบุตรของพระองค์เป็น "แหล่งน้ำแห่งการจัดเตรียม" ของเรา และสถานที่ลับของพระองค์เป็น "บ้านของเรา" ในการดำรงชีวิตใกล้พระองค์ เราก็เพลิดเพลินกับสันติสุขที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ เสรีภาพอย่างเต็มที่ ความปลอดภัย และการพักสงบ

ความมั่นใจ แสงสว่าง ความบริสุทธิ์ และกำลังมาจากการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ แต่ความเสียใจมาจากการดำรงชีวิตห่างจากพระองค์ พระองค์เชิญชวนให้เรา "เข้าใกล้พระองค์" ในเช้าวันนี้ พระองค์ตั้งใจที่จะอวยพรเรา สำแดงพันธสัญญาของพระองค์แก่เรา ทำให้เราเข้าใจพระคำของพระองค์ พิทักษ์รักษาเราจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง และเติมชีวิตของเราด้วยพระคุณ

โอ พระผู้ช่วย ขอพระองค์อยู่ใกล้ข้าพระองค์วันนี้ และดูแลข้าพระองค์ให้อยู่ใกล้พระองค์

"หากหัวใจของข้าฯ ปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้า
ข้าฯ จะรู้จักพระองค์และชื่นชมยินดี
การเสด็จมาของพระองค์ก็จะเป็นดั่งยามรุ่งอรุณ
เสียงของพระองค์ก็จะเป็นดั่งเสียงเพลงยามรุ่งอรุณ"
(John Morrison, Scottish Paraphrases, "Come, let us to the Lord our God")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 06

"Come near to Me." (Isaiah 48:16)

Believers are only happy when they are near to God, and He is pleased when they stay close to Him.

He has taken us as His children, people, and beloved bride. He has described our union in the most graphic ways, as the branch is to the vine, a body part with the head, and the building with the foundation. His name is our "strong tower," His Son our "fountain of supply," and His secret place "our home." In living near Him we enjoy unutterable peace, fullest liberty, safety and rest.

Our assurance, light, holiness and strength come from His presence; our sadness from living at a distance. He invites us to "come near to Him" this morning. He intends to bless us; to show us His Covenant; to make us understand His Word; to preserve us from all evil, and fill us with grace.

O Saviour, be near me this day, and keep me near You.

"Our hearts, if God we seek to know,
Shall know Him and rejoice;
His coming like the morn shall be,
Like morning songs His voice."
(John Morrison, Scottish Paraphrases, "Come, let us to the Lord our God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie