Monday, 14 May 2012

ชีวิตที่ฟื้นฟู (3)

องค์ประกอบ 5 อย่างของการฟื้นฟู

ถ้าอยากให้เกิดการฟื้นฟู ต้องเริ่มจากตัวท่าน การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีองค์ประกอบ 5 อย่างต่อไปนี้

1. คริสเตียนกลับสู่ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า (1)

คริสเตียนหลายคนไม่ยอมเข้าสู่ความจริงของพระคำของพระเจ้า แต่หลงกลคำพูดของอาจารย์ที่สอน เชื่อตามคำพูดของคำสอนเทียมเท็จ

คำถามสำหรับทดสอบ

1. วันที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน มีโจรกี่คนถูกตรึงกับพระองค์? คำตอบก็คือ 2 คน ข้างขวาคนหนึ่ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ง

2. มีโจร 2 คน โจรกี่คนที่ด่าพระเยซูในวันนั้น? หลายคนอาจตอบว่า 1 คน แต่นั่นเป็นคำตอบที่ผิด ไม่ใช่ 1 คน

31 ท่าม​กลาง​พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​กับ​พวก​ธรร​มา​จารย์​ก็​มี​การ​เยาะ​เย้ย​พระ​องค์​เหมือน​กัน​ว่า "เขา​ช่วย​คน​อื่น​ให้​รอด​ได้ แต่​ช่วย​ตัว​เอง​ไม่​ได้
32 ขอ​เชิญ​พระ​คริสต์​กษัตริย์​แห่ง​อิส​รา​เอล​ลง​มา​จาก​กาง​เขน​เดี๋ยว​นี้​เถอะ พวก​เรา​จะ​ได้​เห็น​และ​เชื่อ" และ​สอง​คน​นั้น​ที่​ถูก​ตรึง​พร้อม​กับ​พระ​องค์​ก็​กล่าว​คำ​หยาบ​ช้า​ต่อ​พระ​องค์ (มาระโก 15:31-32 THSV2011)

ทำไมจึงรู้ว่าเป็นโจร 2 คนที่ด่าพระเยซู? ก็เพราะพระคัมภีร์บอก

การฟื้นฟูจะเกิดได้ คริสเตียนต้องกลับสู่พื้นฐานความจริงจากพระคัมภีร์ ถ้าสิ่งใดไม่ใช่จากพระคำ ให้ทิ้งไปเสีย

โจร 2 คนด่าพระเยซูคริสต์ ทั้ง 2 คนพูดเหมือนกันว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริง ให้ทำการอัศจรรย์ให้ดูหน่อย จะได้เชื่อ" พวกเขาพูดตามคนที่อยู่ข้างล่าง

พระเยซูตอบอะไรหรือไม่? ข้าพเจ้าคิดเล่น ๆ ถ้าวันนั้นเป็นข้าพเจ้า เรื่องจะไม่จบเช่นนี้ หากข้าพเจ้าโดนด่าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะขอพระเจ้า 5 นาที ลงไปเตะปากพวกเขา แต่พระเยซูทำเช่นนั้นหรือไม่? ไม่เลย!

สิ่งอัศจรรย์ที่สุด ที่พระองค์ทำในชีวิตของพระองค์คืออะไร? สิ่งอัศจรรย์ที่สุด คือสิ่งนี้ คือ การที่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำการอัศจรรย์ได้ แต่ไม่ทำ

ตอนบ่าย โจรบนไม้กางเขนคนหนึ่งเชื่อในพระเยซู เขาไม่เห็นอะไรเลย เห็นแค่ว่าตัวเองเป็นคนบาปสมควรตาย และพระเยซูไม่มีบาปมาตายแทนเขา นี่คือพื้นฐานจากความจริงแห่งพระคำ

ช่วงไม่นานมานี้มีหนังสือจากฮ่องกง คือ 7 อันตราย ซึ่งเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้คิดวิเคราะห์ ข้าพเจ้าจะแบ่งปันเรื่องนี้ในวันถัดไป

หลายคนอยากให้คริสตจักรเกิดการฟื้นฟู แต่ไม่ยึดหลักความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

สรุปคำเทศนาฟื้นฟู คริสตจักรโมทนา ลำปาง

เมื่อวันที่ 28-29/06/2009

จาก http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

 

หมายเหตุ:

  • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ
  • สามารถฟังบันทึกคำเทศนาได้ที่นี่ครับ  http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

No comments:

Post a Comment