Tuesday, 15 May 2012

ชีวิตที่ฟื้นฟู (4)

องค์ประกอบ 5 อย่างของการฟื้นฟู

1. คริสเตียนกลับสู่ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า (2)

ก่อนข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน ข้าพเจ้าด่าพ่อด่าแม่ มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้กลับใจ เชื่อพระเยซู ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อข้าพเจ้าเชื่อใหม่ ๆ ข้าพเจ้าโดนผู้สอนผิดมาหลอกลวง สอนว่า หากบ้านของข้าพเจ้ามีการทะเลาะเบาะแว้ง มีปัญหา แสดงว่ามีอำนาจของผีมารซาตานอยู่ ให้เผาทิ้งให้หมด ข้าพเจ้าก็ค้นรูปของพ่อแม่ ฟิล์มต่าง ๆ โอ่งมังกร และนำมาเผาและทุบทิ้งทั้งหมด

แต่แม้จะทำเช่นนั้นแล้ว ก็ยังคงมีการทะเลาะเบาะแว้ง จนเมื่อข้าพเจ้าเรียนพระคัมภีร์จบ ข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่าโดนหลอก รู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้ว เมื่ออยากได้รูปของพ่อแม่ตอนหนุ่ม ๆ สาว ๆ ก็หาไม่ได้เสียแล้ว

เขาเอาความคิดของเขามาสอน ไม่ได้เอาพระคำของพระเจ้ามาสอน

เพราะ​ฉะนั้น การ​กิน​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​นั้น เรา​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า "รูป​เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป็น​สิ่ง​ไร้​สาระ" และ "มี​พระ​เจ้า​แท้​จริง​เพียง​องค์​เดียว" (1 โครินธ์ 8:4 THSV2011)

สมัยนั้น ผู้คนเอาเนื้อไปไหว้รูปเคารพก่อน แล้วค่อยเอามาขาย แต่เปาโลบอกว่า รูปเคารพนั้นไม่ใช่สื่อของมารเลย ให้คุณให้โทษไม่ได้

เงินฮ่องกง เต็มไปด้วยลายมังกร ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะต้องเผาทิ้งทั้งหมด

คนไทยภาคอีสานชอบเลข 9 จะได้ก้าวหน้า และเกลียดเลข 6 เพราะหกล้ม และไม่ชอบ 13 เพราะเป็นเลขไม่ดี ศุกร์ 13 ผีหลอก

ข้าพเจ้าจึงถามว่า "ถ้าจะให้ 9 ล้าน กับ 13 ล้าน จะเอาอันไหน"

เขาก็คิด และตอบว่า "13 ล้าน ได้เพิ่ม 4 ล้าน แม้จะซวยก็เอา"

พี่น้อง อย่างมงาย ถ้าอยากให้เกิดการฟื้นฟู จะต้องกลับสู่ความจริงแห่งพระคำ จะต้องรู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไร

ให้เรามี faith in the bible คือความเชื่อในพระคัมภีร์ ไม่ใช่ faith in faith หรือความเชื่อในความเชื่อของคุณเอง

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง faith in faith วันหนึ่งเมื่อคริสเตียนคนหนึ่งอธิษฐาน เขารู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเขา เขารู้สึกว่าได้ยินเสียงของพระเจ้า จึงนำประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันที่คริสตจักร สิ่งนี้พิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากพระเจ้า คิดไปเอง หรือมาจากผี นี่เป็นความเชื่อในความเชื่อของเขาเอง

ดังนั้น เราจะต้องเชื่อในพระคำของพระเจ้า

faith in faith จะนำเราออกจากความจริง ทำให้เราถูกซัดไปเซมาด้วยคำของมนุษย์

ถ้าอยากให้เกิดการฟื้นฟู เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือความจริง แล้วทุ่มชีวิตกับสิ่งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะไม่มีคำว่าสูญเสีย เปล่าประโยชน์ หรือไร้ค่า

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

สรุปคำเทศนาฟื้นฟู คริสตจักรโมทนา ลำปาง

เมื่อวันที่ 28-29/06/2009

จาก http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

 

หมายเหตุ:

  • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ
  • สามารถฟังบันทึกคำเทศนาได้ที่นี่ครับ  http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

No comments:

Post a Comment