Wednesday, 16 May 2012

ชีวิตที่ฟื้นฟู (5)

องค์ประกอบ 5 อย่างของการฟื้นฟู

1. คริสเตียนกลับสู่ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า (3)

คริสเตียนหลายคน ไม่ศึกษาความจริง แล้วทุ่มตัวเองกับสิ่งนั้น ในที่สุด เขาก็ต้องผิดหวัง

"บุคคลหรือสิ่งที่คุณเชื่อ กำหนดคุณค่าความเชื่อของคุณ"

หญิงคนหนึ่ง รักชายคนหนึ่ง ถ้าชายคนนั้นไว้ใจได้ การทุ่มเท การมอบกายใจให้กับเขา ก็ไม่ไร้ค่า แต่หากชายคนนั้นไว้ใจไม่ได้ การทุ่มเทก็เสียเปล่า

เปาโลเคยทุ่มชีวิตให้กับความเชื่อของเขา แต่วันหนึ่งเมื่อเขารู้จักพระเยซู เขาก็ตัดสินใจทุ่มชีวิตทั้งชีวิตให้กับพระองค์

ระวังให้ดีว่าคุณจะทุ่มเทโดยเปล่าประโยชน์ เพราะทุ่มเทในสิ่งที่ผิด

ข้าพเจ้าอ่านเจอใบปลิวหนึ่ง เขียนถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสุริโยทัย ด้วยความรัก พระองค์จึงยอมตายแทนพระสวามี เหมือนกับพระคริสต์ที่ได้เสด็จมาตายแทนเรา ไม่อยากให้พวกเราตาย นี่เป็นคำสอนที่ดีหรือไม่? การเปรียบเทียบเช่นนี้ไม่ดี

มีภาพวาด 2 ภาพ

ภาพแรก เป็นภาพของพระเยซูที่ถ่ายรูปร่วมกับพวกเรา แต่ละคนแต่งตัวอย่างดี และมีคำอธิบายใต้ภาพว่า Grace นี่เป็นพระคุณจริง ๆ เป็นภาพแห่งพระคุณ ดังเช่นหากในหลวงซึ่งเป็นที่รักของเราทั้งหลายมาถ่ายรูปร่วมกับเรา นั่นก็เป็นพระคุณจริง ๆ แต่นี่เป็นพระคุณเฉย ๆ ไม่ใช่ Amazing Grace (พระคุณมหัศจรรย์) เพราะคนเหล่านั้นที่พระเยซูถ่ายรูปด้วย สวย ๆ หล่อ ๆ ทั้งนั้น ถ้าท่านเจอคนเหล่านี้ท่านจะเดินหนีหรือไม่? คงจะไม่มีใครเดินหนีหรอก

ภาพถัดไป เป็น Amazing Grace จริง ๆ คือ เป็นภาพที่พระองค์ถ่ายรูปร่วมด้วยกับพวกติดยาเสพติด รักร่วมเพศ พวกพังค์ พวกฝังตุ้มฝังห่วงตามที่ต่าง ๆ พวกขี้เหล้าเมายา พวกเป็นโรคเรื้อน โรคเอดส์ พวกนักร้องพันธุ์ร็อค ผู้ก่อการร้าย เด็กอัฟริกา โสเภณี ขอทาน ถ้าเจอคนเหล่านี้ คงจะไม่มีใครเข้าใกล้ คงจะเดินหนี คนเหล่านี้เป็นที่รังเกียจ แต่คนกลุ่มนี้เป็นคนที่พระเจ้ารัก

สมเด็จพระสุริโยทัย ยอมตายแทนพระสวามีเป็นเรื่องธรรมดา เพราะภรรยายอมตายแทนสามีก็เพราะเธอรักเขา แต่พระเยซูคริสต์ยอมตายแทนพวกเรา ซึ่งเป็นคนบาป

ข้าพเจ้าขอถามพี่น้องว่า เราที่นั่งอยู่ที่นี่ อยู่ในภาพของ Grace หรือ Amazing Grace? จริงหรือเปล่าที่ตอบเช่นนั้น?

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

สรุปคำเทศนาฟื้นฟู คริสตจักรโมทนา ลำปาง

เมื่อวันที่ 28-29/06/2009

จาก http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

 

หมายเหตุ:

  • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ
  • สามารถฟังบันทึกคำเทศนาได้ที่นี่ครับ  http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

No comments:

Post a Comment