Tuesday, 22 May 2012

ชีวิตที่ฟื้นฟู (9)

องค์ประกอบ 5 อย่างของการฟื้นฟู

4. คริสเตียนยกพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์

ไม่ใช่เพียงแค่สรรเสริญด้วยปาก แต่ในชีวิต ยกย่องพระเยซู ยำเกรงพระองค์ ยกให้พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์อย่างแท้จริง

พระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์จริง ๆ ใช่หรือไม่? ข้าพเจ้าจะขอถามอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์จริง ๆ ในชีวิตของท่านหรือไม่?

พี่น้อง ฟังดี ๆ ถ้าคริสเตียนยกพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์จริง ๆ คริสตจักรจะไม่เป็นเช่นนี้ คริสเตียนแต่ละคนจะไม่เป็นเช่นนี้

ตอนนี้ 3 ทุ่ม 10 นาที ถ้าเวลานี้ สำนักพระราชวังโทรมาสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้า 5 ทุ่มด่วน ข้าพเจ้าก็จะพยายามด้วยทุกวิถีทางเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่ผมรัก แต่คริสเตียนที่บอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริ์ย์ แต่กลับมานมัสการสาย

เคยเห็นในหลวงเวลาพระราชทานพระราชโอวาทใช่หรือไม่? แม้ว่าพระองค์จะกล่าวช้า ๆ บรรยากาศเย็น ๆ ซึ่งน่าหลับ แต่ก็ไม่มีใครกล้าหลับสักคน เพราะเหตุไร? ก็เพราะเขาสำนึกว่าพวกเขากำลังฟังในหลวง แต่คริสเตียนที่บอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ กลับหลับเวลาเทศนา

เคยเห็นเวลาคนถวายสิ่งใดให้ในหลวงหรือไม่? พวกเขาจะภูมิใจ แต่เวลาพวกเราถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้า เรากลับพยายามหาแบงค์ที่ราคาถูกที่สุด

ใครเคยนับเงินถุงถวายหรือไม่? บางแบงค์จะถูกกำแน่น

โหราจารย์ถวายทองคำ กำยาน มดยอบ ให้กับพระบุตร แต่พวกนี้ "ทองคำ กำนาน งดมอบ" ถ้าทูตสวรรค์ไม่แกะมือ คงจะไม่หลุด

ถ้าอยากให้เกิดการฟื้นฟู คริสเตียนทุกคนจะต้องยกพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เชื่อฟัง ยำเกรง

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

สรุปคำเทศนาฟื้นฟู คริสตจักรโมทนา ลำปาง

เมื่อวันที่ 28-29/06/2009

จาก http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

 

หมายเหตุ:

  • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ
  • สามารถฟังบันทึกคำเทศนาได้ที่นี่ครับ  http://ot-nt.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post_03.html

No comments:

Post a Comment