Saturday, 6 August 2011

พลิกวิกฤติชีวิต มุ่งชีวิตที่ดีกว่า (1/6)


1 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง
2 มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสอยู่ที่นั่น เขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี
3 เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็น เพราะเขาเป็นคนเตี้ย
4 เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้น
5 เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่า "ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน"
6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
7 ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่า "ท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป"
8 ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา ก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่า"
9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย
10 เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด" (ลูกา 19:1-10 THSV2011)


บางคนอาจจะบอกว่า การประสบความสำเร็จในชีวิต ขึ้นอยู่กับ "ดวง" ซึ่งย่อมาจาก ด ว ง

  • = เด็กของใคร
  • = วิ่งเต้นแค่ไหน
  • = มีเงินมากเพียงไร

คนที่กล่าวเช่นนี้ อาจกล่าวจากประสบการณ์ หรือสิ่งที่เขาได้รับฟังมา แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่เขาพูดถึงนี้ อาจไม่ทำให้ประสบความสำเร็จชีวิตก็ได้

บางคนมีเส้นสายใหญ่โต แต่เส้นทางชีวิตอาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือมีเงินมากมาย แต่ก็ไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้

พระคำตอนนี้เป็นเรื่องราวของศักเคียส ซึ่งมีหลายสิ่งที่เราจะศึกษา และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 

1. ยอมรับตนเอง (เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า) (1)

อุปสรรคที่ทำให้คนเราไม่ก้าวหน้า ไม่ใช่จากสภาพแวดล้อม แต่เป็นจากตัวเอง เราต้องยอมรับตัวเอง ว่าสภาพของตนเองเป็นอย่างไร

- ชีวิตที่ใกล้ชิดศาสนา

เบื้องหลังชีวิตของศักเคียส ชื่อของเขาแปลว่า "ผู้ชอบธรรม ผู้บริสุทธิ์" แต่เมื่อ เติบโตมา เพื่อน ๆ อาจเรียกว่า "ไอ้ศักเคียส" เพราะว่าชื่อของเขานี้เป็นชื่อที่ถูกด่า คนมองเขาในแง่ลบ เพราะอาชีพการงาน ความเป็นอยู่ สิ่งที่เขาได้ทำ ล้วนทำให้ชีวิตของเขาแทนที่จะบริสุทธิ์ ชอบธรรม กลับถูกมองในแง่ลบ

เขาทราบบัญญัติของชาวยิวดี เขารู้ว่าเมื่อโกงใครมา จะต้องคืนให้ผู้ที่ถูกโกงนั้นกี่เท่า

บางคนมีชีวิตอยู่ในธรรมะ แต่กลับไม่มีธรรมมะอยู่ในชีวิต

หลักคำสอนของศาสนาดีทุกอย่าง แต่มนุษย์อ่อนแอ ไม่สามารถทำในสิ่งที่พยายามจะเอาชนะใจตัวเองได้เลย

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยนั่งวิปัสสนาในป่าช้า แต่ขณะที่กำลังจะถอดจิตและถอดร่างจากตัวได้ ข้าพเจ้าพยายามคิดว่าเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ข้าพเจ้าอยากหาคำตอบของชีวิต แต่กลับพบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถก้าวพ้นความตาย

ข้าพเจ้าพยายามแสวงหาคำตอบว่าตายแล้วไปไหน ข้าพเจ้าได้เคยถามหลวงพ่อหลายท่าน แต่คำตอบที่ได้ คือ "แล้วแต่เวร แล้วแต่กรรม" แล้วใครจะช่วยเราได้เล่า? เพราะกรรมใครก่อ กรรมนั้นก็ต้องชดใช้เอาเอง การทำบุญทั้งสิ้น ต่อให้ทำบุญมากมาย ก็ไม่สามารถทำให้เรารู้ได้ว่าภพหน้าจะเป็นเช่นไร สิ่ง เหล่านั้นไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าพบคำตอบใน ชีวิตได้เลย

เช่นเดียวกับศักเคียส ศาสนาไม่สามารถช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีได้เลย

 

ศจ. ดร. มาโนชน์ แจ้งมุข

คำเทศนาการนมัสการรอบบ่าย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวัน ที่ 31/07/2011

เรื่อง พลิกวิกฤติชีวิต มุ่งชีวิตที่ดีกว่า

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ


No comments:

Post a Comment