Monday, 1 August 2011

จงฉวยโอกาส (1/5)

เรื่องราวใน กิจการ 10 เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักร เป็นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงเราจนปัจจุบันนี้

 

1 และ​มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​โคร​เน​ลิ​อัส​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​ซี​ซา​รี​ยา เป็น​นาย​ร้อย​ใน​กอง​พัน​ทหาร​ที่​เรียก​ว่า​กอง​อิ​ตา​เลียน
2 ท่าน​และ​ครอบ​ครัว​เป็น​คน​เคร่ง​ศาส​นา​และ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า ท่าน​ให้​ทาน​แก่​ประ​ชา​ชน​อย่าง​มาก​มาย​และ​อ้อน​วอน​พระ​ เจ้า​อยู่​เสมอ
3 เวลา​ประ​มาณ​บ่าย​สาม​โมง นาย​ร้อย​คน​นั้น​เห็น​นิมิต​ชัด​เจน​ว่า​มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ ​เจ้า​มา​หา​ตน และ​กล่าว​ว่า "โคร​เน​ลิ​อัส"
4 โคร​เน​ลิ​อัส​จ้อง​มอง​ทูต​องค์​นั้น​ด้วย​ความ​ตก​ใจ​กลัว และ​ถาม​ว่า "นี่​หมาย​ความ​ถึง​อะไร ท่าน​เจ้า​ข้า?" ทูต​สวรรค์​จึง​ตอบ​ท่าน​ว่า "คำ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​ให้​ทาน​ของ​ท่าน​ขึ้น​ไป​ถึง​พระ​เจ้า​เป็น​เหตุ​ให้ ​พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​ท่าน​แล้ว
5 บัด​นี้​จง​ใช้​คน​ไป​เมือง​ยัฟ​ฟา เชิญ​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เป​โตร​มา
6 ท่าน​อา​ศัย​อยู่​กับ​ซีโมน​ที่​เป็น​ช่าง​ฟอก​หนัง บ้าน​ของ​เขา​อยู่​ริม​ฝั่ง​ทะเล"
7 เมื่อ​ทูต​สวรรค์​ที่​พูด​กับ​ท่าน​จาก​ไป​แล้ว ท่าน​ก็​เรียก​หา​คน​ใช้​สอง​คน​กับ​ทหาร​ที่​เคร่ง​ศาส​นา​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​ เคย​ปรน​นิบัติ​ท่าน​เสมอ
8 เมื่อ​โคร​เน​ลิ​อัส​เล่า​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​ให้​พวก​เขา​ฟัง​แล้ว ท่าน​ก็​ใช้​พวก​เขา​ไป​เมือง​ยัฟ​ฟา (กิจการ 10:1-8 THSV2011)

พระคำของพระเจ้าตอนนี้ กล่าวถึงคน ๆ หนึ่ง ที่ชื่อ โครเนลิอัส ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ปกครองชาวยิว แม้จะเป็นคนต่างชาติ แต่ท่านก็ศรัทธาในพระยาเวห์ พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ผู้สร้างโลกและจักรวาล

โครเนลิอัสและครอบครัวยำเกรงพระเจ้า เคร่งในพระศาสนา และมีจิตใจเอื้ออาทรแก่คนยากไร้ สิ่งนี้เองทำให้พระเจ้าทรงประทับใจ และให้ทูตสวรรค์กล่าวชมถึงโครเนลิอัสและครอบครัวถึงว่า คำอธิษฐานและจิตใจที่เอื้ออาทร เป็นเหตุที่พระเจ้าทรงระลึกถึง

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำ มีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้า เราต้องคำนึงถึงเสมอว่า สิ่งที่เราทำ พระเจ้าจะทรงพอพระทัยหรือไม่ ขอเรื่องราวนี้จะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินชีวิต คริสเตียน แล้ววันหนึ่ง พระเจ้าอาจจะทรงกล่าวถึงเราเช่นเดียวกัน คือ "สิ่งที่เจ้าทำกับคนยากไร้ และคำอธิษฐานต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงระลึกถึง" นี่คือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรง พอพระทัย ถ้าเรามีเป้าหมายเช่นนี้ พระธรรมตอนนี้ที่พระเจ้าชมเชยโครเนลิอัส ก็จะมาถึงยังเราทุกคนเช่นเดียวกัน

พระองค์ตรัสกับทูตสวรรค์ บอกว่าพระองค์ทรงพอพระทัย และสิ่งที่พระองค์ตอบแทนเขา คือ ให้เขาส่งผู้รับใช้ เพื่อเชิญผู้รับใช้มาบอกข่าวประเสริฐ

แล้วพระเจ้าจะตรัสบอกข่าวประเสริฐให้แก่โครเนลิอัสเองมิได้หรือ? พระเจ้าทรงอยากใช้คนของพระองค์ เพื่อบอกสิ่งสำคัญที่สุด ให้กับครอบครัวนี้

โครเนลิอัสไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเขา แต่พระเจ้าได้ทรงให้เขาเชิญคนของพระองค์ คือ อาจารย์เปโตร ผู้ซึ่งเป็นแค่คนจับปลา แต่ศรัทธาในพระองค์ และมีจิตใจที่เต็มด้วยเรื่องราวของพระองค์ นี่คือสิ่งที่เปโตรมี และมีค่า เป็นพรแก่คนมากมาย

แล้วเราทำอย่างไรกับพระพรที่เรามีอยู่?

ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งหอมหวาน

อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์

คำแบ่งปันรายการเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวัน ที่ 21/11/2010

เรื่อง จงฉวยโอกาส

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

No comments:

Post a Comment