Wednesday, 11 April 2012

คันหน้าคว่ำ คันหลังอย่าตามไป (8)

บัพติมา 5 ประเภท

4. บัพติศมาของเปาโล

เป็นประเด็นหลัก จะขอกล่าวรายละเอียดในตอนท้าย

 

5. บัพติศมาของเปโตร

18 เพราะ​พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ​เพราะ​บาป คือ​พระ​องค์​ผู้​ชอบ​ธรรม​เพื่อ​ผู้​ไม่​ชอบ​ธรรม เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า ฝ่าย​กาย​พระ​องค์​จึง​สิ้น​พระ​ชนม์ แต่​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ทรง​คืน​พระ​ชนม์
19 และ​โดย​ทาง​วิญ​ญาณ พระ​องค์​ได้​เสด็จ​ไป​บอก​พวก​วิญ​ญาณ​ที่​ติด​คุก​อยู่
20 ซึ่ง​ใน​สมัย​ก่อน​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​เจ้า คราว​เมื่อ​พระ​เจ้า​ทรง​อด​ทน​รอ​คอย​ให้​กลับ​ใจ​ใน​สมัย​โน​อาห์ ขณะ​ที่​ท่าน​กำ​ลัง​ต่อ​เรือ​ใหญ่ ใน​เรือ​นั้น​มี​น้อย​คน คือ​แปด​ชีวิต​รอด​ผ่าน​น้ำ
21 บัด​นี้​น้ำ​นั้น​ที่​เล็ง​ถึง​พิธี​บัพ​ติศ​มา​ก็​ช่วย​พวก​ท่าน​ให้​รอด​เช่น​เดียว​กัน ไม่​ใช่​เป็น​การ​ชำระ​มล​ทิน​ทาง​กาย แต่​เป็น​การ​วิง​วอน​พระเจ้า​เพื่อ​จะ​มี​มโน​ธรรม​ที่​ดี ความ​รอด​นั้น​มา​โดย​ทาง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
22 พระ​องค์​เสด็จ​สู่​สวรรค์ และ​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว มี​พวก​ทูต​สวรรค์​และ​พวก​วิญ​ญาณ​ที่​มี​อำ​นาจ และ​พวก​วิญ​ญาณ​ที่​มี​ฤทธา​นุภาพ​อยู่​ใต้​บังคับ​ของ​พระ​องค์ (1 เปโตร 18-22 THSV2011)

บัพติศมาของอาจารย์เปโตร กล่าวถึงโนอาห์ มีความหมายว่า "ถึงแม้จะเจอความยากลำบาก ยากดีมีจน สุขทุกข์ ฉันก็ยังไม่ละทิ้งความเชื่อ"

นี่เป็นความน่าประทับใจ ที่เราจะกล่าวว่า "ต่อไปนี้ มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้านกับพระองค์ จะติดตามพระองค์จนถึงที่สุด"

การบัพติศมาเป็นการทนทุกข์

 

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

คำเทศนาการนมัสการรวม คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 24/07/2011

เรื่อง คันหน้าคว่ำ คันหลังอย่าตามไป

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

No comments:

Post a comment